Homeสถานที่วัด โบราณสถาน › ท่องคูเมืองเชียงใหม่ศึกษาประวัติศาสตร์ เชียงใหม่

ท่องคูเมืองเชียงใหม่ศึกษาประวัติศาสตร์ เชียงใหม่


คูเมืองเชียงใหม่

         คูเมืองเชียงใหม่ มีวัดและสถานที่สำคัญหลายแห่งสำหรับศึกษาประวัติศาสตร์ ของล้านนาและเชียงใหม่ ซึ่งวัดและสถานที่สำคัญแต่แห่ง ล้วนแต่มีประวัติและความเป็นมาอันเก่าแก่ สะท้อนถึงวิถีชีวิต และศิลปะแบบล้านนาของเชียงใหม่เป็นอย่างดี

วัดพระสิงห์ สักการะพระพุทธสิหิงค์

          ใน คูเมืองเชียงใหม่ มีวัดน่าชมหลายวัด แต่จะเที่ยวสักกี่วัดคงไม่มีความหมายหากพลาดมาเยือนวัดพระสิงห์ เพราะวัดแห่งนี้ถือเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร พูดง่ายๆ คือเป็นวัดสำคัญมากของเชียงใหม่ เดินเข้าวัดปุ๊บพบปั๊บคือวิหารหลวงหลังใหญ่สร้างตามศิลปะล้านนาอันงดงามและได้รับการบูรณะอย่างดี กราบไหว้พระศรีสรรเพชญหรือหลวงพ่อโตกันก่อน แต่เด็ดที่สุดคือวิหารลายคำที่ตั้งอยู่ข้างกับพระเจดีย์สีขาวและพระอุโบสถอันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ พระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ ที่ทุกเทศกาลสงกรานต์จะมีขบวนแห่พระพุทธรูปองค์นี้รอบคูเมืองให้ประชาชนสรงน้ำ ภายในวิหารลายคำยังมีจิตกรรมฝาผนังฝีมือชั้นเอก และจิตรกรรมเรื่องสังข์ทอง ปัจจุบันกำลังได้รับการบูรณะเขียนซ่อมจากของเดิมที่เลือนรางลง

          : อยู่บนถนนสามล้าน ตรงสามแยกตัดกับถนนพระสิงห์ เปิดทุกวัน อาคารต่างๆ เปิด 8.00-18.00 น. แต่สามารถชมภายนอกถึงเวลาประมาณ 21.00 น. เฉพาะพระวิหารหลวงชาวต่างชาติเสียค่าเข้าชม 20 บาท

พระพุทธสิหิงค์ วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่

พระพุทธสิหิงค์ วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่

วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่

วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่

วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่

วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่

วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่

วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่

วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่

วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่

 

ชมวิหารล้านนาดั้งเดิม ณ วัดปราสาท

          ความไม่เหมือนใครของวัดเล็กๆ อย่างวัดปราสาทคือพระวิหารไม่ได้รับการปรับเปลี่ยนผ่านยุคสมัยมากนักทำให้ยังคงความเป็นศิลปะล้านนาแบบเก่าก่อนอย่างดี ภายในวิหารเก่าแก่ยังคงงดงามทั้งทางจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม ปัจจุบันเป็นแบบกึ่งไม้กึ่งปูน มีพระพุทธรูปโบราณประดิษฐานมากมาย โดยเฉพาะพระประธานสีขาวองค์ใหญ่ในซุ้มปราสาทที่หลงเหลือให้เห็นน้อยมาก แม้เป็นวัดเล็กๆ แต่ก็เป็นอีกสถานที่ ที่น่ามาเยี่ยมชม บริเวณ คูเมืองเชียงใหม่

          : อยู่บนถนนอินทวโรรส ห่างจากวัดพระสิงห์แค่ 200 เมตร เปิด 8.00-18.00 น.

วัดปราสาท จ.เชียงใหม่

วัดปราสาท จ.เชียงใหม่

วัดปราสาท จ.เชียงใหม่

วัดปราสาท จ.เชียงใหม่

วัดปราสาท จ.เชียงใหม่

วัดปราสาท จ.เชียงใหม่

 

วัดพันเตา วิหารไม้สักหลังโต

          แค่มองภายนอกยังถึงกับต้องกลืนน้ำลายเมื่อมายืนที่วัดพันเตา เพราะวิหารหอคำหลวงด้านหน้าสร้างจากไม้สักสวยงามทั้งหลัง งานทุกส่วนวิจิตบรรจงทำให้บรรยากาศภายในพระวิหารไม่เหมือนกับวัดอื่นๆ มีหลักฐานบอกว่าวิหารแห่งนี้เคยเป็นหอคำหรือคุ้มเจ้าเมืองของผู้ครองนครเชียงใหม่มาก่อน เห็นชัดจากงานแกะสลักนกยูงบริเวณหน้าบันซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเจ้านายชั้นสูงทางเหนือในอดีต องค์พระประธานในวิหารไม้สักคือพระเจ้าปั้นเตาหรือพระเจ้าพันเตา บอกได้คำเดียวว่าเป็นอีกวัดซึ่งไม่ควรพลาดมาเยี่ยมชม ถ้ามาแถว บริเวณ คูเมืองเชียงใหม่

          : อยู่บนถนนพระปกเกล้า ใกล้สี่แยกตัดกับถนนราชดำเนิน ติดกับวัดเจดีย์หลวง เปิด 8.00-18.00 น.

วัดพันเตา จ.เชียงใหม่

วัดพันเตา จ.เชียงใหม่

วัดพันเตา จ.เชียงใหม่

วัดพันเตา จ.เชียงใหม่

 

วัดเจดีย์หลวง ศูนย์กลางแห่งล้านนา

          ตั้งอยู่ตรงกลางเมืองเป๊ะ ไม่มีผิดเลยที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหารถือเป็นศูนย์กลางแห่งอาณาจักรล้านนาโบราณ ว่ากันว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระเจ้าแสนเมืองมา กษัตริย์องค์ที่ 7 ของล้านนา มีความเก่าแก่มากกว่า 600 ปี พระธาตุเจดีย์หลวงภายในวัดเป็นเจดีย์ซึ่งมีความสำคัญมากที่สุดของเชียงใหม่ และเคยเป็นพระเจดีย์ที่สูงที่สุดถึง 95 เมตร ก่อนหักโค่นลงมาเพราะแผ่นดินไหวเมื่อปี พ.ศ. 2088 หรือกว่า 480 ปีก่อน วัดแห่งนี้ยังเคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตเมื่อครั้งได้รับการอัญเชิญมายังเมืองเชียงใหม่ด้วย โดยประดิษฐานอยู่ที่มุขตะวันออกของพระธาตุเจดีย์ ปัจจุบันจึงมีการจำลององค์พระแก้วมรกตมาประดิษฐานแทน

          ภายในพระวิหารหลวงซึ่งสวยงามไม่แพ้วัดพระสิงห์มีพระพุทธอัฏฐารส พระยืนปางห้ามญาติองค์ใหญ่เป็นพระประธาน นักท่องเที่ยวและประชาชนมักมาแขวนตุงหรือธงเพื่อแก้เคล็ด แก้บน หรือ ขอพรกันในวิหารหลวงช่วยเติมแต้มสีสันให้มีความงดงามตามแบบชาวเหนือแต้ๆ ส่วนวิหารหลังเล็กสถาปัตยกรรมล้านนาด้านหลังพระธาตุเจดีย์มีรูปเหมือนของพระอาจารย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต อดีตพระนักวิปัสสนาซึ่งพุทธศาสนิกชนให้ความเคารพยิ่งให้กราบไหว้ด้วย

          : อยู่ติดกับวัดพันเตาบนถนนพระปกเกล้า อาคารต่างๆ เปิด 8.00-18.00 น. แต่สามารถชมภายนอกถึงเวลาประมาณ 21.00 น.

วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่

วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่

วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่

วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่

วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่

วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่

วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่

วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่

 

พระพุทธสิหิงค์… ของจริงคือองค์ไหน?

          พระพุทธสิหิงค์… คุ้นๆ ว่าเคยกราบไหว้ขอพรที่พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ในกรุงเทพฯ ว่าแต่ที่เชียงใหม่มีพระพุทธสิหิงค์เหมือนกัน แล้วองค์ไหนองค์จริงองค์ไหนองค์จำลองกันล่ะ

          เพื่อคลายความสงสัยซึ่งเชื่อว่าคงมีเหมือนกันทุกคน BIG MAP ขอฟันฉับแบบไม่อิงตำนานที่บอกว่าพระพุทธสิหิงค์สร้างโดยกษัตริย์ลังกาตั้งแต่ปี พ.ศ. 700 และให้เข้าใจง่ายๆ ว่าองค์ใดล้วนเป็นองค์จริงทั้งสิ้น พระพุทธสิหิงค์ที่กรุงเทพฯ มีประวัติของตัวเอง พระพุทธสิหิงค์ที่เชียงใหม่ก็มีประวัติของตัวเอง นอกจากนี้เมืองไทยยังมีพระพุทธสิหิงค์ซึ่งเป็นที่สักการะอย่างมากอีกหนึ่งองค์คือที่หอพระพุทธสิหิงค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และคนเมืองคอนเองถือว่าพระพุทธสิหิงค์องค์ดังกล่าวเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเช่นกัน

ตำนานคือตำนาน เราจะบอกว่าตำนานและความเชื่อความศรัทธาแต่โบราณของชาวเชียงใหม่มดเท็จ คนนครฯ โกหก หรือคนกรุงเทพแต่งเรื่องงั้นหรือ โดยเฉพาะเรื่องซึ่งเกิดขึ้นมานับพันปีง่ายต่อการบิดเบือนไปในทางใดทางหนึ่ง ผู้คนแต่ละท้องถิ่นล้วนยึดมั่นตามสิ่งที่ตนเองรู้และเชื่อ ดังนั้นไม่ว่าพระพุทธสิหิงค์องค์ใดจึงล้วนแต่เป็นองค์จริง เผลอๆ ที่ไม่จริงเลยอาจเป็นตำนานที่เล่าขานนั่นต่างหาก!

สำหรับชาวล้านนา พระพุทธสิหิงค์ยังมีความอีกนัยหมายถึงพระพุทธรูปซึ่งสร้างด้วยลักษณะแบบสิงห์ อันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของล้านนา พระพุทธรูปเช่นนี้เรียกว่าพระสิงห์หรือพระพุทธสิหิงค์ ดังนั้นในเชียงใหม่เองจึงมีพระพุทธรูปที่เรียกว่าพระพุทธสิหิงค์หลายองค์ด้วยซ้ำ

เหนืออื่นใดคือพระพุทธสิหิงค์องค์ใดก็ล้วนแต่เป็นตัวแทนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

นั่นคือสิ่งสำคัญที่สุด… คุณคิดเหมือนกันกับเราหรือเปล่าล่ะ?

พระพุทธสิหิงค์

พระพุทธสิหิงค์

 

ชม ชิม ช้อป เมื่อย! ที่ถนนคนเดินท่าแพ

          คงไม่เว่อร์หลายจนเกินไปหากบอกว่าไม่มีนักท่องเที่ยวคนใดมาเชียงใหม่โดยไม่รู้ว่าที่นี่มีถนนคนเดินยอดฮิตติดชาร์จระดับประเทศคือถนนคนเดินท่าแพ ด้วยความฮิตนี่แหละทำให้ถนนคนเดินขยายขอบเขตไปเรื่อย ปัจจุบันกินบริเวณถนนราชดำเนินทั้งสายตั้งแต่ประตูท่าแพจนถึงหน้าวัดพระสิงห์ แถมด้วยถนนทุกสี่แยกที่ตัดกับถนนสายนี้ เอาเป็นว่าหากอยากเดินชิมให้ครบทุกรสเดินชมให้ครบทุกร้าน รวมกับเวลาการจราจร (คน) ติดขัดจะใช้เวลาประมาณ… เอ่อ 4 ชั่วโมง! เรื่องของขายหายห่วงมีให้เลือกตั้งแต่สากกะเบือยันเรือรบ (ที่จริงรู้สึกจะไม่มีทั้งสองอย่างที่ว่า!) เอาเป็นว่าของอะไรก็ตามที่คุณคิดว่าควรหาได้จากถนนคนเดินที่อื่นที่นี่ก็มีเหมือนกันหมด บวกพวกงานอาร์ตศิลปะแฮนด์เมดทั้งหลายอีกเพียบ

          เด็ดกว่าของซื้อของเห็นจะเป็นของกินวางเรียงยั่วน้ำลาย ที่โดนรุมทึ้งตลอดทั้งจากทั้งชาวไทยและต่างชาติเห็นจะเป็นหมี่ยำสูตรคุณแม่ทา คล้ายก๋วยเตี๋ยวหมี่ขาวต้มยำแห้งใส่แคบหมูรสชาติกลมกล่อมขายดียิ่งกว่าเทน้ำเทท่า ตั้งอยู่ถนนราชดำเนินแถวๆ หน้าร้านอาหารยุโรป Susie Cucina อีกเจ้าคือเบคอนพันเห็ดเข็มทองย่าง หอมฉุยเรียกลูกค้าแน่นขนัดไม่แพ้กัน ใส่ซอสซีฟู้ดเผ็ดเปรี้ยวหรือซอสญี่ปุ่นก็อร่อย อ้ำคำโตๆ มีความสุขสุดๆ ร้านนี้ตั้งอยู่ถนนพระปกเกล้าก่อนถึงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์เล็กน้อย

          ร้านค้าที่ถนนคนเดินท่าแพเริ่มตั้งประมาณ 4 โมงเย็น แต่อย่าเพิ่งรีบร้อนเพราะกว่าจะพีกเต็มพื้นที่สุดๆ คือราว 1 ทุ่ม ถึงเวลานั้นค่อยออกลุยยังไม่สาย

          : อยู่บริเวณถนนราชดำเนินตั้งแต่ประตูท่าแพถึงวัดพระสิงห์และถนนโดยรอบ ตั้งร้านขายกันเฉพาะวันอาทิตย์ 16.00-23.00 น.

ถนนคนเดินท่าแพ จ.เชียงใหม่

ถนนคนเดินท่าแพ จ.เชียงใหม่

 

ถนนคนเดินท่าแพ จ.เชียงใหม่

ถนนคนเดินท่าแพ จ.เชียงใหม่

ถนนคนเดินท่าแพ จ.เชียงใหม่

ถนนคนเดินท่าแพ จ.เชียงใหม่

 

สักการะอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

          เที่ยวในคูเมืองเชียงใหม่ทั้งทีต้องแวะสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์หรืออนุสาวรีย์สามกษัตริย์  อันหมายถึงพญามังราย ผู้ก่อตั้งอาณาจักรล้านนา พ่อขุนรามคำแหง (พญาร่วง) แห่งอาณาจักรสุโขทัย และพญางำเมืองผู้ครองนครพะเยา ตามประวัติศาสตร์กล่าวว่าตอนสร้างเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางล้านนา พญามังรายทรงเชิญสองพระสหายมาปรึกษาเลือกทำเลที่ตั้งเมืองซึ่งทั้งสามพระองค์ทรงเห็นชอบให้สร้างเวียงเชียงใหม่ที่ตีนดอยสุเทพนั่นเอง พระบรมรูปสามพระองค์อยู่ในท่าทางกำลังปรึกษาหารือกัน เรียงจากซ้ายไปขวา (ตามฝั่งคนมอง) คือ พญางำเมือง พญามังราย และพญาร่วง พระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธีเปิดเมื่อต้นปี พ.ศ. 2527 เลยทีเดียว

          : อยู่ที่สี่แยกถนนพระปกเกล้าตัดกับถนนนราชวิถี หน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่า

อนุสาวรีย์ สามกษัตริย์ จ.เชียงใหม่

อนุสาวรีย์ สามกษัตริย์ จ.เชียงใหม่

อนุสาวรีย์ สามกษัตริย์ จ.เชียงใหม่

อนุสาวรีย์ สามกษัตริย์ จ.เชียงใหม่

 

พญามังราย ปฐมกษัตริย์แห่งล้านนา

พญามังราย หรือพญาเม็งราย เดิมทรงเป็นผู้ครองนครเงินยางเชียงแสน หลักฐานทางพงศวดารกล่าวว่าพระองค์ทรงประสูติในปี พ.ศ. 1782 เมื่อขึ้นครองนครแล้วทรงตั้งมั่นพระหฤทัยรวบรวมเมือง ทางตอนเหนือให้เป็นปึกแผ่น พระองค์ทรงสร้างเมืองต่างๆ ขณะกำลังขยายอาณาเขต อาทิ เชียงราย และเวียงกุมกาม (อยู่ในเชียงใหม่) จนกระทั่งประสบความสำเร็จด้วยการตีอาณาจักรหริภุญไชย จึงสถาปนาอาณาจักรล้านนาและสร้างเชียงใหม่เป็นเมืองหลวงเมื่อปี พ.ศ. 1839 ยุคสมัยล้านนาของพระองค์รุ่งเรืองอย่างมาก จนกระทั่งเสด็จสวรรคตด้วยเหตุอสนีบาต (ฟ้าผ่า) กลางเมืองเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 1854 สิริพระชนม์ 73 พรรษา ปัจจุบันผู้คนทางภาคเหนือโดยเฉพาะที่เชียงใหม่และเชียงรายเคารพศรัทธาในพญามังรายอย่างยิ่ง

พญามังราย

พญามังราย

 

วัดพันอ้น ชมภาพโบราณสถานเก่าแก่

          แม้จะไม่ใช่วัดที่แสดงให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมล้านนา ทว่าวัดพ้นอ้นก็มีดีซ่อนอยู่ด้วยพระเจดีย์สารีริกธาตุสิริรักษ์สีทองสวยงามยิ่ง ภายในบริเวณวัดร่มรื่นเน้นความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม พระวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลอง และหลวงพ่อพันอ้นซึ่งทั้งชาวไทยและต่างชาตินิยมมาปิดทองขอพร ผนังวิหารเป็นภาพโบราณสถานต่างๆ ที่สำคัญของศาสนาพุทธที่อยู่ในต่างประเทศ ใครอยากเห็นภาพเจดีย์พุทธคยาซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ เจาวคันธีสถูปอันเป็นที่ซึ่งพระพุทธเจ้าพบปัจจวัคคีย์ทั้งห้าและแสดงปฐมเทศนา ถ้ำสุกรขาตาซึ่งพระสารีบุตรบรรลุอรหันต์ หรือแม้แต่เศษซากบ้านของแม่องคุลีมาล สามารถมาชมในวิหารที่นี่แหละ วัดแห่งนี้มีประวัติว่าสร้างสมัยพญาแก้ว กษัตริย์องค์ที่ 13 แห่งล้านนา ซึ่งถือเป็นยุครุ่งเรืองยุคสุดท้ายของความเสื่อมถอยจะมาเยือน

          : อยู่บนถนนราชดำเนิน ก่อนถึงประตูท่าแพประมาณ 200 เมตร

วัดพันอ้น จ.เชียงใหม่

วัดพันอ้น จ.เชียงใหม่

วัดพันอ้น จ.เชียงใหม่

วัดพันอ้น จ.เชียงใหม่

วัดพันอ้น จ.เชียงใหม่

วัดพันอ้น จ.เชียงใหม่

วัดพันอ้น จ.เชียงใหม่

วัดพันอ้น จ.เชียงใหม่

 

ไหว้พระพุทธรูปโบราณแห่งวัดเชียงมั่น

          วัดเก่าแก่ที่ต้องมาเยือนอีกแห่ง มีประวัติศาสตร์ให้ตื่นใจจนต้องร้องโอ้โหเพราะสันนิษฐานว่าเป็นวัดหลวงแห่งแรกของเชียงใหม่ซึ่งพญามังรายทรงให้สร้างขึ้นขณะกำลังสร้างเมืองเลยทีเดียว พระเจดีย์ช้างค้ำมียอดสีทองอร่ามในปัจจุบันเดิมสร้างตั้งแต่ครั้งดังกล่าวก่อนพังทลายลงมา และบูรณะใหม่แทนของเดิมสมัยพระเจ้าติโลกราช กษัตริย์องค์ที่ 9 ของล้านนา นอกจากเจดีย์ช้างค้ำแล้วภายในวิหารหลวงยังงามด้วยจิตรกรรมลายคำ (การสร้างภาพสีทองบนพื้นสีแดงด้วยวิธีการต่างๆ) ขณะที่วิหารหลังเล็กมีพระพุทธรูปเก่าแก่คือพระเสตังคมณี หรือพระแก้วขาวสูง 6 นิ้ว กับพระศิลา ซึ่งเป็นพระพุทะรูปแกะสลักบนแผ่นหิน พระทั้งสององค์ล้ำค่ามากประดิษฐานในซุ้มปราสาทกลางวิหารมีการสร้างเครื่องป้องกันแน่นหนา ว่ากันว่าเป็นพระพุทธรูปอายุนับพันๆ ปี พญามังรายทรงอัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดเชียงมั่นตั้งแต่โบราณกาล แค่ประวัติเพียงเท่านี้คงบอกได้แล้วว่าใครได้สักการะถือเป็นบุญอย่างยิ่ง

          : อยู่บนถนนราชภาคินัย ทางตะวันออกเฉียงเหนือของคูเมือง ห่างจากประตูช้างเผือกราว 500 เมตร เปิด 8.00-18.00 น.

วัดเชียงมั่น จ.เชียงใหม่

วัดเชียงมั่น จ.เชียงใหม่

วัดเชียงมั่น จ.เชียงใหม่

วัดเชียงมั่น จ.เชียงใหม่

วัดเชียงมั่น จ.เชียงใหม่

วัดเชียงมั่น จ.เชียงใหม่

 

อิ่มหนำกับตลาดโต้รุ่งประตูช้างเผือก-ประตูเชียงใหม่

          ดึกแล้วแต่น้ำลายยังสอกระเพาะยังร้อง ไม่ต้องห่วงเชียงใหม่ไม่เคยขาดแคลนเรื่องของกินไม่ว่าจะแบบมีระดับหรือของอร่อยริมถนน ใครไม่ใส่ใจกับความหะรูหะราขอแค่มีของอร่อยๆ ละลานตา แนะนำเลยว่าที่คูเมืองมีตลาดโต้รุ่งของกินยามเย็นถึงค่ำสองแห่ง ใกล้ตรงไหนไปตรงนั้น คือ ตลาดโต้รุ่งประตูช้างเผือกทางทิศเหนือ และตลาดโต้รุ่งประตูเชียงใหม่ทางทิศใต้ ข้าวหมกไก่ ขนมจีน อาหารตามสั่ง ผัดไท หอยทอด ก๋วยเตี๋ยว ข้าวขาหมู สารพัดสารเพเดินดูตามสะดวก หรือจะของกินเล่นหมูปิ้ง ขนมหวาน ก็ครบถ้วนกระบวนความ ราคาการันตีว่าเป็นกันเอง ชาวบ้านเองเองก็มากินกันที่นี่นั่นแหละ ถ้ามาเที่ยวฤดูหนาวจะได้สัมผัสอากาศเย็นๆ ให้ชื่นใจกันอีกต่างหาก

          : ตลาดโต้รุ่งประตูช้างเผือกอยู่ทางทิศเหนือฝั่งด้านนอกคูเมือง ตลาดโต้รุ่งเชียงใหม่อยู่ทางทิศใต้ฝั่งด้านในคูเมือง ทั้งสองตลาดมีทุกวัน เริ่มตั้งร้านประมาณ 16.00-24.00 น.

ตลาดโต้รุ่งประตูช้างเผือก-ประตูเชียงใหม่

ตลาดโต้รุ่งประตูช้างเผือก-ประตูเชียงใหม่

ตลาดโต้รุ่งประตูช้างเผือก-ประตูเชียงใหม่

ตลาดโต้รุ่งประตูช้างเผือก-ประตูเชียงใหม่

ตลาดโต้รุ่งประตูช้างเผือก-ประตูเชียงใหม่

ตลาดโต้รุ่งประตูช้างเผือก-ประตูเชียงใหม่

บทความที่เกี่ยวข้อง

Comments are closed.

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว ส่วนลดที่พัก โปรโมชั่นที่พักสุดพิเศษ
Loading...