Homeข่าวประชาสัมพันธ์ข่าว - ด้านการท่องเที่ยว › ททท.สำนักงานแพร่ ชวนชมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 44

ททท.สำนักงานแพร่ ชวนชมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 44


ททท.สำนักงานแพร่ ชวนชมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 44 “อุตรดิตถ์เกมส์” และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 34 “เมืองอุตรดิตถ์เกมส์”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักกีฬา เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการ นักท่องเที่ยว และผู้สนใจเข้ามาท่องเที่ยวยังจังหวัดอุตรดิตถ์ และชมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 44 “อุตรดิตถ์เกมส์” ในระหว่างวันที่ 20 – 29 มิถุนายน 2558 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 34 “เมืองอุตรดิตถ์เกมส์” ในระหว่างวันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2558

ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 44 ในระหว่างวันที่ 20 – 29 มิถุนายน 2558 “อุตรดิตถ์เกมส์” และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 34 ในระหว่างวันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2558 “เมืองอุตรดิตถ์เกมส์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนภาค 5 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาห่งชาติ ครั้งที่ 44 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ณ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นมหกรรมกีฬาที่สำคัญโดยจะเป็นการส่งเสริมการกีฬาของชาติไทยให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น และยังรวมไปถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์อีกด้วย

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 44 ในระหว่างวันที่ 20 – 29 มิถุนายน 2558 “เมืองอุตรดิตถ์เกมส์” ในครั้งนี้ ททท.สำนักงานแพร่ ในฐานะคณะทำงานฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว จึงขอเชิญชวนนักกีฬา เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการ และนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาจังหวัดอุตรดิตถ์ในช่วงเวลาดังกล่าว ได้เข้ามาร่วมชมและร่วมเชียร์การแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาขึ้นทั้งหมด 42 ชนิดกีฬา โดยมีไฮไลท์การแสดงต่างๆ ในพิธีเปิดการแข่งขัน ในวันที่ 20 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยในช่วงการแข่งขันกีฬาดังกล่าวข้างต้นได้ตรงกับช่วงที่ผลผลิตของทุเรียน และผลไม้เมืองลับแลได้ออกสู่ตลาด โดยทุเรียนที่มีชื่อเสียงของอุตรดิตถ์คือทุเรียนพันธุ์หลง – หลินลับแล ซึ่งเป็นสายพันธุ์ทุเรียนพื้นเมืองที่มีเฉพาะพื้นที่อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ และเป็นทุเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องจากรับประทานอร่อย รับประทานแล้วไม่ทำให้เกิดอาการร้อนใน ซึ่งในแต่ละปีจะมีผลผลิตจำนวนไม่มากนัก นอกจากนี้จังหวัดอุตรดิตถ์ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมายที่พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัส

11427226_400921076766531_3536836021150935882_n

ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนนักกีฬา เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการ นักท่องเที่ยว และผู้สนใจเข้ามาท่องเที่ยวยังจังหวัดอุตรดิตถ์ และชมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 44 “อุตรดิตถ์เกมส์” ในระหว่างวันที่ 20 – 29 มิถุนายน 2558 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 34 “เมืองอุตรดิตถ์เกมส์” ในระหว่างวันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2558 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานการกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0 5581 7708 หรือสอบถามข้อมูลการเดินทาง และการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ 0 5452 1127

บทความที่เกี่ยวข้อง

Comments are closed.

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว ส่วนลดที่พัก โปรโมชั่นที่พักสุดพิเศษ
Loading...