Homeข่าวประชาสัมพันธ์ข่าว - ด้านการท่องเที่ยว › ฉลองเฉลิม 150 ปี เมืองมหาสารคาม

ฉลองเฉลิม 150 ปี เมืองมหาสารคาม


มหาสารคามเริ่มต้นฉลอง ๑๕๐ ปี ตักสิลานคร  ด้วยงานบุญเบิกฟ้าและกาชาด ฉลอง ๑๕๐ ปี มหาสารคาม

นายนพรัตน์  กอกหวาน  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท. ) สำนักงานขอนแก่น  เปิดเผยว่า  ปี ๒๕๕๘ จะเป็นปีที่มีการจัดตั้งจังหวัดมหาสารคามครบ ๑๕๐ ปี จังหวัดมหาสารคามจึงได้กำหนดจัดงานฉลองเฉลิม ๑๕๐ ปี เมืองมหาสารคาม กินดี อยู่ดี มีสุข รู้รักสามัคคีอย่างยั่งยืนขึ้น โดยจัดให้มีกิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสดังกล่าวตลอดปี ๒๕๕๘ สำหรับกิจกรรมแรกที่กำหนดจัดขึ้น ได้แก่ “งานบุญเบิกฟ้า และกาชาด ฉลอง ๑๕๐ ปี มหาสารคาม” ระหว่างวันที่ ๒๒ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ซึ่ง “งานบุญเบิกฟ้า” เป็นงานประเพณีพื้นเมืองมหาสารคามที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ และสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ตามความเชื่อที่ว่าพื้นดินมีพระคุณต่อมนุษย์ซึ่งมนุษย์จะต้องทดแทนบุญคุณด้วยการบวงสรวงบูชาและทำนุบำรุงดิน โดยถือเอา วันขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๓ ซึ่งเชื่อว่าเป็นวันที่ฟ้าจะเริ่มไขประตูฝนเป็นวันจัดพิธีการต่างๆ และสำหรับปีนี้จังหวัด จะยกระดับงานบุญเบิกฟ้าและกาชาด ฉลอง ๑๕๐ ปี มหาสารคาม ให้มีความยิ่งใหญ่ตระการตามากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นขบวนแห่วิถีชีวิตชาวอีสาน พิธีเปิดและการแสดงแสง สี เสียง ประกอบจินตภาพชุด เบิกฟ้า เบิกธรณิน เบิกแผ่นดิน มหาสารคาม ภายใต้แนวคิด คุณข้าว คุณน้ำ คุณธัญญาหาร คุณแผ่นดิน

ททท. สำนักงานขอนแก่น จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมเฉลิมฉลอง ๑๕๐ ปี เมืองมหาสารคามที่ “งานบุญเบิกฟ้า และกาชาด ฉลอง ๑๕๐ ปี มหาสารคาม” ระหว่างวันที่ ๒๒ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ อำเภอเมือง จ.มหาสารคาม และติดตามข่าวสารกิจกรรมการเฉลิมฉลองตลอดปี ๒๕๕๘ ได้ที่ ฝ่ายอำนวยการงาน ๑๕๐ ปี เมืองมหาสารคาม  โทร  ๐ ๔๓๗๗ ๗๑๑๕ หรือ ททท. สำนักงานขอนแก่น  โทร  ๐ ๔๓๒๒ ๗๗๑๔ – ๕  และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ที่  www.facebook.com/TAT.KhonkaenOffice

150 ปี มหาสารคาม 1 150 ปี มหาสารคาม 2 150 ปี มหาสารคาม 3 150 ปี มหาสารคาม 4

บทความที่เกี่ยวข้อง

Comments are closed.

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว ส่วนลดที่พัก โปรโมชั่นที่พักสุดพิเศษ
Loading...