Homeข่าวประชาสัมพันธ์ข่าว - ด้านการท่องเที่ยว › งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2558

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2558


จังหวัดลพบุรีจัดกิจกรรมเดินประชาสัมพันธ์แต่งไทย (เคาะประตู) งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๕๘  เป็นงานที่ชาวลพบุรีพร้อมใจ แต่งกายด้วยไทยทั้งเมือง โดยจะเคลื่อนขบวนจากบริเวณหน้าวังนารายณ์ ขบวนจะแบ่งเป็น ๔ สาย

 • สายที่ ๑ นำขบวนโดย นายธนาคม จงจิระ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ / นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี / หัวหน้าหน่วยงาน / เดินจากพระนารายณ์พระราชนิเวศน์ ไปจนถึงแยกธนาคารทหารไทย
 • สายที่ ๒ นำขบวนโดย นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี / หัวหน้าหน่วยงาน / เดินจากพระนารายณ์พระราชนิเวศน์ ไปถึงแยกร้านไทยสว่าง
 • สายที่ ๓ นำขบวนโดย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี / ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี เดินจากพระนารายณ์พระราชนิเวศน์ ไปจนถึงสถานีดับเพลิง
 • สายที่ ๔ นำขบวนโดย นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี / หัวหน้าหน่วยงาน / เดินจากพระนารายณ์พระราชนิเวศน์ไปจนถึงร้านถ่ายรูปเปเป้

โดยจะเริ่มให้ประชาชนชาวลพบุรีแต่งไทยตั้งแต่ ๑๕ มกราคม – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กำหนดการจัดงานระหว่าง ๑๔ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ (๙ วัน ๙ คืน)

 

เดินประชาสัมพันธ์แต่งไทย (เคาะประตู) งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๕๘

เดินประชาสัมพันธ์แต่งไทย (เคาะประตู) งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๕๘

เดินประชาสัมพันธ์แต่งไทย (เคาะประตู) งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๕๘

เดินประชาสัมพันธ์แต่งไทย (เคาะประตู) งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๕๘

เดินประชาสัมพันธ์แต่งไทย (เคาะประตู) งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๕๘

เดินประชาสัมพันธ์แต่งไทย (เคาะประตู) งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๕๘

เดินประชาสัมพันธ์แต่งไทย (เคาะประตู) งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๕๘

เดินประชาสัมพันธ์แต่งไทย (เคาะประตู) งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๕๘

เดินประชาสัมพันธ์แต่งไทย (เคาะประตู) งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๕๘

เดินประชาสัมพันธ์แต่งไทย (เคาะประตู) งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๕๘

เดินประชาสัมพันธ์แต่งไทย (เคาะประตู) งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๕๘

เดินประชาสัมพันธ์แต่งไทย (เคาะประตู) งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๕๘

เดินประชาสัมพันธ์แต่งไทย (เคาะประตู) งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๕๘

เดินประชาสัมพันธ์แต่งไทย (เคาะประตู) งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๕๘

เดินประชาสัมพันธ์แต่งไทย (เคาะประตู) งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๕๘

เดินประชาสัมพันธ์แต่งไทย (เคาะประตู) งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๕๘

เดินประชาสัมพันธ์แต่งไทย (เคาะประตู) งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๕๘

เดินประชาสัมพันธ์แต่งไทย (เคาะประตู) งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๕๘

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์-ad

บทความที่เกี่ยวข้อง

Comments are closed.

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว ส่วนลดที่พัก โปรโมชั่นที่พักสุดพิเศษ
Loading...