Homeข่าวประชาสัมพันธ์ข่าว - ด้านการท่องเที่ยว › งานเบญจมาศบาน ในม่านหมอก

งานเบญจมาศบาน ในม่านหมอก


สีสันหลากหลาย ความสวยงามของดอกไม้เมืองหนาว “งานเบญจมาศบาน ในม่านหมอก”

          จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  สนับสนุนการประชาสัมพันธ์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานนครราชสีมา  ขอเชิญทุกท่านสัมผัสกับสีสันของดอกไม้ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี “งานเบญจมาศบาน ในม่านหมอก” ในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี  อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา

นายสุหฤทธิ์ชาญวนังกูร   ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานนครราชสีมา  เผยว่า การจัด งานเบญจมาศบาน ในม่านหมอก ในครั้งนี้ อันจะสามารถส่งเสริม  สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น  อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอวังน้ำเขียว  ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การประกวดและจำหน่าย “ดอกเบญจมาศ”แปลงสาธิตดอกเบญจมาศหลากสายพันธุ์ หลากการแสดงและจำหน่ายสินค้าผักเมืองหนาวปลอดสารพิษ แปลงเบญจมาศหลากหลายสายพันธุ์ ประติมากรรมต้นไม้และสวนดอกไม้นานาพันธุ์ การจัดสวนหย่อม ตกแต่งภูมิทัศน์ การออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์ตำบล การแสดงของนักเรียน กลุ่ม องค์กรต่างๆ การแสดงของวงดนตรี และกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายตลอดการจัดงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี   โทร. ๐๔๔๒๔ ๙๖๕๔, ๐๘ ๙๒๘๐ ๕๔๙๔, ๐ ๔๔๒๒ ๘๘๘๘

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานนครราชสีมา  ๒๑๐๒ – ๒๑๐๔  ถ.มิตรภาพ  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๔๒๑ ๓๐๓๐, ๐ ๔๔๒๑ ๓๖๖๖ โทรสาร ๐ ๔๔๒๑ ๓๖๖๗

www.tourismthailand.org/nakhonratchasima  www.facebook.com/tat.korat  E – Mail : tatsima@tat.or.th

เบญจมาศ 1 เบญจมาศ 2 เบญจมาศ 3 เบญจมาศ 4 เบญจมาศ 5 เบญจมาศ 6

บทความที่เกี่ยวข้อง

Comments are closed.

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว ส่วนลดที่พัก โปรโมชั่นที่พักสุดพิเศษ
Loading...