Homeข่าวประชาสัมพันธ์ข่าว - ด้านการท่องเที่ยว › งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี 2558

งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี 2558


งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี 2558

จังหวัดอุบลราชธานี จัดการแสดงและกิจกรรมในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2558 ณ บริเวณสนามทุ่งศรีเมือง, หน้าศาลหลักเมืองและศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

S__5874286 S__5874287

นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวถึงความพริอมในการจัดงานและการดำเนินงานต่างๆ ซึ่งในภาพรวมการจัดงานเน้นให้ความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน การรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ โดนเฉพาะกิจกรรมเยือนชุมชนคนทำเทียน ซึ่งเข้าชมมาตั้งแต่วันที่1 กรกฎาคม 2558

ด้านนายวิชุกร กุหลาบศรี ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี ได้กล่าวถึงการประกวดภาพถ่ายเยือนชุมชนคนทำเทียนพรรษา การจัดกิจกรรมเยือนชุมชนคนทำเทียนพรรษา ซึ่งในปีนี้ มีคุ้มวัดที่เข้าร่วมกิจกรรม 11 คุ้มวัด ประกอบด้วยวัดบูรพา วัดศรีประดู่ วัดทุ่งศรีเมือง วัดพระธาตุหนองบัว วัดมหาวนาราม วัดแจ้ง วัดพลแพน วัดเลียบ วัดสุปัฎนารามวรวิหาร วัดไชยมงคล และวัดศรีอุบลรัตนาราม พร้อมนี้ยังได้จัดเทศกาลศิลปะเทียนนานาชาติ โดยมีศิลปินจากประเทศตุรกี,ญี่ปุ่น,เนปาลและผระเทศไทย เข้าร่วมแกะสลักเทียนที่สนามทุ่งศรีเมืองระหว่างวันที่ 18-31 กรกฎาคม 2558

S__5874288 S__5874291

ส่วนนางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ได้กล่าวถึงการเตรียมจัดกิจกรรมถนนสายธรรม-ถนนสายเทียน,พิธีเปิดเทศกาลงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาระหว่าง ,การประกวดสาวงามเทียนพรรษาและงานพาแลง,การประกวดต้นเทียนพรรษา

นอกจากนี้ยังมีการแสดงในชุดงิ้วต่องต้อนออนซอนเมืองอุบล ของนักศึกษามหาวิทยาลัยนาฏศิลป์ราชภัฏ อุบลราชธานี ให้รับชมก่อนเปิดงานแถลงข่าว

บทความที่เกี่ยวข้อง

กำหนดจัดงาน “เทศกาลแสงไฟและสื่อประสม จังหวัดราชบุรี” ระหว่างวันที่ 15-20 มกราคม 2562
โครงการ “ชีพจรลง South เม้าส์ผ่านกล้อง ท่องชายแดน” ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
SACICT ขอเชิญชม นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ งานเอกลักษณ์ ทักษะฝีมือ กลุ่มชาติพันธุ์
ด่วนที่สุด!! ก่อนปิดรับสมัคร ตั้งแต่วัน ถึง 27 เมษายน 2561 นี้

Comments are closed.

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว ส่วนลดที่พัก โปรโมชั่นที่พักสุดพิเศษ
Loading...