Homeข่าวประชาสัมพันธ์ข่าว - ด้านการท่องเที่ยว › ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว ร่วมสัมผัสอากาศหนาวใกล้กรุงเทพฯ

ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว ร่วมสัมผัสอากาศหนาวใกล้กรุงเทพฯ


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยภูมิภาคภาคกลาง ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสอากาศหนาวใกล้กรุงเทพฯ กางเต้นท์นอนนับดาว และชื่นชมกับทะเลหมอกยามเช้าบนยอดเขาพะเนินทุ่ง ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน หลังจากที่ได้ทำการปิดอุทยานในชวงฤดูฝนที่ผ่านมาเพื่อให้ธรรมชาติปรับสมดุลย์ และได้เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด กับเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ สัมผัสกับสายน้ำเย็นชำ ต้นกำเนิดของแม่น้ำเพชรบุรี ณ น้ำตกทอทิพย์ ภายในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่นำทางได้ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โดยเดินทางท่องเที่ยวได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2558

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ  อ. ท่ายาง เพชรบุรี  
เป็นโครงการเพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจ  พืชพันธุ์ดีของอำเภอท่ายาง  และของจังหวัดเพชรบุรี และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกร รวมถึงให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแปลงหรือมาช่วยงานพระองค์เพื่อประชาชน

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง อ.ท่ายาง เพชรบุรี 
ภายในศูนย์ฯ มีกิจกรรมการฝึกวิชาชีพการเกษตร ด้วยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการ คือมีการสร้างความพร้อมทางความคิดก่อนดำเนินการ มีการเรียนรู้ ศึกษาพื้นฐานของพื้นที่ก่อนตัดสินใจว่าจะผลิตอะไร และก่อนผลิตต้องถามตนเองก่อนว่า ผลิตแล้วจะบริโภคเองด้วยหรือไม่ และหากเหลือจากบริโภคจะนำไปจำหน่ายที่ใด อย่างไร และจะไม่เพิ่มปริมาณการผลิตด้วยการลงทุนเพิ่มหากรายได้จากการผลิตนั้นยังไม่เพียงพอแก่การขยายกิจการ เป็นต้น

กางเต้นท์นอนนับดาว บนยอดเขาพะเนินทุ่ง

กางเต้นท์นอนนับดาว บนยอดเขาพะเนินทุ่ง

กางเต้นท์นอนนับดาว บนยอดเขาพะเนินทุ่ง

กางเต้นท์นอนนับดาว บนยอดเขาพะเนินทุ่ง

กางเต้นท์นอนนับดาว บนยอดเขาพะเนินทุ่ง

กางเต้นท์นอนนับดาว บนยอดเขาพะเนินทุ่ง

กางเต้นท์นอนนับดาว บนยอดเขาพะเนินทุ่ง

กางเต้นท์นอนนับดาว บนยอดเขาพะเนินทุ่ง

เขาพะเนินทุ่ง

เขาพะเนินทุ่ง

เขาพะเนินทุ่ง

เขาพะเนินทุ่ง

บทความที่เกี่ยวข้อง

SACICT ขอเชิญชม นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ งานเอกลักษณ์ ทักษะฝีมือ กลุ่มชาติพันธุ์

Comments are closed.

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว ส่วนลดที่พัก โปรโมชั่นที่พักสุดพิเศษ
Loading...